Productie – Verkoop

 

logo-imporgrasa-kleur-72dpi

 

IMPORGRASA
Vereniging der grind- en zandinvoerders
Association des importateurs de graviers et sables

Maakt deel uit van Infobeton  en is lid van v.z.w. “Zagrika” (vereniging binnenvaartschippers) en van “Promotie Binnenvaart”.
Door de Belgische Staat, op 5 maart 1940, wettig erkende Beroepsvereniging onder nummer 5742.

 

 

Imporgrasa en haar leden zijn allen actief in de granulatensector die dagelijks instaat voor de winning, productie en aanvoer van een breed gamma aan benodigde grondstoffen voor de bouw, een sleutelsector in onze economie. De bouwsector vertegenwoordigt eerdeel van het Bruto Binnenlands Product en zorgt voor 7,3% van de werkgelegenheid in de privé-sector. Ongeveer 200.000 loontrekkenden en 50.000 zelfstandigen zijn tewerkgesteld in een 72.000-tal ondernemingen.

 

werf3

Onze leden grind- en zandverdelers kenmerken zich door een pro-actief en toekomstgericht kwaliteitsbeheer met bijzondere aandacht voor exploitatie-, milieu- en veiligheidsnormen.
Het permanent nastreven van een efficiënte en nuttige ontginning, handel en distributie zijn opgenomen in het Imporgrasa-charter.
Voor een duurzaam beheer zijn er verschillende specifieke Europese en nationale wetgevingen van toepassing, zoals o.a. het grinddecreet (Vlaamse regering 14/07/1993) en de zandwinning op zee (Belgisch Continentaal Plat).

                                                                                                                          werf4

  • de certificatie verzekeren van beton, metselmortel, alsook van hun bestanddelen (cement, granulaten, hulpstoffen, vliegas voor beton, silica fume voor beton en bouwkalk). Van toepassing op onze activiteiten zijn voornamelijk het attesteren van de conformiteit van de productiecontrole in het kader van de CE-markering “Granulaten” niveau 2.

Een nationaal keurmerk “BENOR” heeft zich de laatste jaren ook sterk uitgebreid voor diverse bouwproducten en grondstoffen. Deze uitbreiding werd in eerste instantie in de hand gewerkt door de valoriserende bepalingen in de bestekken van de openbare bouwheren. Dankzij het groeiende kwaliteitsbewustzijn in de bouw kent het BENOR-merk voor bouwproducten nu ook een groeiend succes op de private bouwmarkt.

R'dam3-Maaseik4 Grindschip Jupiter

Vele producenten en handelaars zijn eveneens toegetreden tot het ISO-kwaliteitsbeheer, zoals bijv. ISO 14001, een internationale norm die de richtlijnen vastlegt waarmee ondernemingen hun milieubeheersystemen dienen te ontwikkelen.
Van een onderneming die het ISO 14001 certificaat heeft behaald, kunnen de partners en klanten ervan uitgaan dat zij instaat voor het behoud van het milieu.
De International Organization for Standardization is een internationale organisatie, een samenwerkingsverband van nationale organisaties in 156 landen, die deze normen vast stelt, praktisch ontwikkelt, administratief uitwerkt, opvolgt en controleert.

Ook de logistieke dienstverleners, die de granulaten vervoeren vanuit de productie- en voorraadplaatsen naar de depots en werven van de kliënteel, hebben hun specifieke vereisten en reglementen waaraan moet worden voldaan voor het degelijk uitoefenen van hun beroep.

Voor de zee- en binnenschippers is deze info verzameld op de websites van Zagrika, Zeegra en Promotie Binnenvaart. Er zijn bijzondere regelgevingen zoals o.a. de Vergunningen Rijnvaart, Zeevaart, de ijkwetgeving, en ze varen volgens de internationale INCOTERMS.

De schepen die het zand en grind vervoeren van op zee, vanuit de Rijn- en Maaswinningen, vanuit de groeves of de opslag- en overslagdepots langsheen de grote rivieren en de havens, worden rechtstreeks bevracht (in eigendom of vaste contractschippers) of via gespecialiseerde bevrachtingskantoren.

groenetransportband

Het vrachtwagentransport komt uitgebreid aan bod op de Febetra-site, met praktische info en de uitgebreide reglementering.
In de granulatensector worden vooral opleggers (30-tonners), dubbelassers, kleinere vrachtwagens (met kraan voor paletten/BB) ingezet, die eveneens rijden volgens de Incoterms (afgehaald, F.O.T., …).

Voor praktische en technische informatie aangaande de granulaten zand, grind, kalksteenslag, porfier, dolomiet, e.d.m. verwijzen wij naar de websites Belbag (Belgische federatie van grind en zand), BMP (Belgische bouwmaterialenproducenten), Fema (beroepsvereniging van de bouwhandelaars), Feproma (producenten van de bouwmaterialen). Het zand en grind wordt los verhandeld, of in zakgoed (25kg, 40kg, big bags) op paletten.

Back to top